Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych D’SENIS sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie (00-066), pl. Stanisława Małachowskiego 2.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać kolejne wiadomości oraz zgłoszenia od Pana/Pani automatycznie, co usprawni procesy kontaktu i odpowiedzi. Posiada Pan/Pani prawo żądania od D’SENIS  Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 4. W zależności od rodzaju udzielonej zgody:

  • Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  • Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi D’SENIS Sp. z o.o.  współpracuje i powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję D’SENIS Sp. z o.o. na przesłaną wiadomość lub kontakt z Państwem.